News

Dacă ai o firmă și ești supus obligației de înregistrare în registrul comerţului, anul acesta trebuie să mai depui o declarație – cea privind beneficiarul real al persoanelor juridice. Trebuie înregistrată nu mai târziu de 1 noiembrie 2020! Dacă nu te conformezi, riști amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Această nouă obligație este o urmare a intrării în vigoare a Legii  pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Legea 129/2019).

Calculator de taxe
Declarația privind beneficiarul real al persoanelor juridice trebuie depusă începând cu anul acesta

 

Cum depui declarația privind beneficiarul real al firmelor

  • Declarația privind beneficiarul real al persoanelor juriduce se depune, prin reprezentantului legal, la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea . Aceasta pentru că Registrul beneficiarilor reali este ținut de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
  • Cererile de înregistrare  se pot depune la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Dacă trimiți în format electronic, trebuie să aibă semnătura electronică extinsă.
  • În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Când trebuie să depui declarația privind beneficiarul real al firmelor

Update 1

Guvernul a amânat termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real


Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr 195/16.03.2020. Pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații. Decizia este prevăzută în OUG 29/2020.

Update 2

Guvernul a amânat din nou termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real


Potrivit art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 noiembrie 2020. În termenul prevăzut, declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.

Anul acesta, pentru că legea tocmai a intrat în vigoare, persoanele juridice înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii( 21.07.2019) vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2020, conform ultimelor modificări generate de pandemia cu noul coronavirus.

În rest, există  trei posibilități, după caz:

  • anual

în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale

în termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real

  • la înmatriculare

printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, vei depune și declarația privind beneficiarul real

Cine nu depune declarația privind beneficiarul real al firmelor

Conform legii, nu depun această declarație:

  • regiile autonome,
  • companiile şi societăţilor naţionale,
  • societăţile deţinute integral sau majoritar de stat

Ce riști dacă nu depui declarația privind beneficiarul real al firmelor

Dacă administratorul societății nu a depus declarația în termenul legal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţilor sale teritoriale sau Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin agenţi constatatori proprii pot constata că ai săvârșit o contravenție și te pot sancţiona cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Mai mult, dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul legal al societății tot nu a  depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii . Aceasta cu mențiunea că  dizolvarea poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.

Un model al declarației privind beneficiarul real al persoanelor juridice poate fi descărcat de aici

Acest articol a fost up-datat în data de 21.03.2020 și în data de 1.07.2020

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *