News

Marţi, 17 martie 2020, intră în vigoare legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Pentru aplicarea acesteia mai este necesar ca Guvernul să stabilească prin hotărâre numărul de zile acordate în acest scop.

lege concediu parinti

Până atunci, poţi însă să îţi faci calculele pentru a vedea câţi bani vei primi de la angajator.

Potrivit legii, indemnizaţia pe care o vei încasa pentru fiecare zi în care stai acasă cu copilul reprezintă 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare. Există însă o limită: nu poţi încasa mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Având în vedere că luna martie are 22 de zile lucrătoare, iar salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, înseamnă că poţi primi cel mult 185 de lei pe zi. Aşadar, dacă şi tu şi celălalt părinte al copilului vă încadraţi în prevederile Legii şi câştigaţi peste plafon, atunci cel mai bine ar fi să rămână acasă cel care câştigă mai puţin.

Banii vor fi acordaţi de angajatori din contul capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia. Ulterior, compania îşi va recupera sumele de la Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Cine poate sta acasă cu copilul

  1. poate beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor un singur părinte. Celălalt va trebui să dea o declaraţie pe proprie răspundere că merge la lucru.
  2. legea nu se aplică angajaţilor din toate domeniile de activitate. Dacă părintele lucrează într-unul dintre următoarele domenii, poate beneficia de prevederile acestei legi doar cu acordul angajatorului: din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
  3. locul de muncă ocupat de părinţi nu permite munca la domiciliu sau telemunca,
  4. copilul sau copiii trebuie să aibă până la 12 ani şi să fi înscrişi  în cadrul unei unități de învățământ,
  5. în cazul părinţilor cu copii cu dizabilități, vârsta acestora trbuie să fie de până la 18 ani. Şi aceştia trebuie să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

Update

Modificări urmare a instituirii stării de urgență

.

Conform Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României publicat astăzi, 16 martie, în Monitorul Oficial, mai multe categorii de personal nu vor putea beneficia de prevederile acestei legi pe perioada stării de urgență. Este vorba despre  angajații din:

  •  sistemului național de apărare
  • angajații din penitenciare
  • personalului din unitățile sanitare publice
  • alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului transporturilor, după caz.

Cei care lucrează în domeniile mai sus amintite au însă dreptul la o majorare a salariului în cuantumul de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare. Majorarea nu poate fi însă mai mare de 185 de lei pe zi. Aceasta în condițiile în care Legea 129/2020 plafonează indemnizația la corespondentul a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. De asemenea, pentru a primi majorarea, celălalt părinte nu trebuie să beneficieze de drepturile reglementate în această lege.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *