News
barbat care scrie cu pixul declaratie prrivind beneficiarul real 2020

Dacă ai o firmă și ești supus obligației de înregistrare în registrul comerţului, anul acesta, până cel târziu la 1 noiembrie, ar fi trebuit să depui o declarație privind beneficiarul real. Este o obligație apărută urmare a intrării în vigoare a Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Legea 129/2019).

În data de 9 iulie 2020, a intrat însă în vigoare o nouă Lege (Legea 108/2020) cu noi prevederi referitoare la declarația privind beneficiarul real.

Un nou termen de depunere pentru declarația privind beneficiarul real

Declarația privind benefiarul real are un nou termen de depunere, potrivit OUG nr. 191/2020 publicat în M.O. nr. 1013 din 30 octombrie 2020. Acesta nu este însă clar stabilit, fiind de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă. În condițiile epidemiologice actuale, cu siguranță starea de alertă va fi prelungită de la 15 noiembrie pâna în decembrie, ceea ce înseamnă că termenul de depunere ar putea fi cel mai devreme în primăvara anului 2021.


Modificarea 1- vor depune declarația privind beneficiarul real în 2020 mai puține companii

Conform variantei aflate acum în vigoare (Legea 108/2020), sunt exceptate de la depunerea declarației și  persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

Au rămas exceptate de la obligația de a depune declarația privind beneficiarul real, deci nu depun declarația privind beneficiarul real :

  • regiile autonome,
  • companiile și societățile naționale
  • societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Modificarea 2 – Declarația privind beneficiarul real nu se mai depune anual

Declarația privind beneficiarul real se va depune “dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real”, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Până acum, declarația se depunea la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervenea o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depunea în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit”.

Cum depui declarație privind beneficiarul real în 2020

  • Declarația privind beneficiarul real al persoanelor juriduce se depune, prin reprezentantului legal, la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea. Aceasta pentru că Registrul beneficiarilor reali este ținut de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
  • Cererile de înregistrare  se pot depune la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Dacă trimiți în format electronic, trebuie să aibă semnătura electronică extinsă.
  • În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Ce riști dacă nu depui declarație privind beneficiarul real în 2020

Dacă administratorul societății nu a depus declarația în termenul legal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţilor sale teritoriale sau Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin agenţi constatatori proprii pot constata că ai săvârșit o contravenție și te pot sancţiona cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Mai mult, dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul legal al societății tot nu a  depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii . Aceasta cu mențiunea că  dizolvarea poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.

Un model al declarației privind beneficiarul real al persoanelor juridice poate fi descărcat de aici


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *