News
Multe documente

Dacă ai o firmă și ești supus obligației de înregistrare în registrul comerţului, află că revine în actualitate declarația privind beneficiarul real. Din data de 30 aprilie 2021 intră în vigoare Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar acest lucru face această declarație privind beneficiarul real obligatorie.

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real

Potrivit noii legi, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților:

  • la înmatriculare
  • anual- în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.
  • ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real- în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică.

Având în vedere că anul acesta termenul pentru depunerea situațiilor financiare pentru anul 2020 la ANAF este 31 mai 2021, în preajma acestei date va trebui să depuneți la ONRC și declarația beneficiarului real. Atenție însă! Data de depunere a declarației privind beneficiarul real se calculează în funcție de data la care ați aprobat situația financiară anuală și nu de la depunerea acestora la MFP.

Update

În 2021, declarația se poate depună până la 1 octombrie

Potrivit OUG pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial în data de 31 mai 2021, în anul 2021, declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de
înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului
comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la
data de 1 octombrie 2021.

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Cum depui declarația privind beneficiarul real

Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului unde este înregistrată societatea.

Poți depune declarația personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Declarația poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.

Declarația poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Declarația va trebui însoțită de :

  • Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original). Model AICI
  • Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) – (copie);
  • Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Un model de declarație beneficiar real poți găsi AICI

Poți depune cererea de depunere a declaraţiei privind beneficiarii reali, inscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, direct la ORCT prin poştă/curier sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă in formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin e-mail, va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.


Scapă de tot ce înseamnă proceduri și declarații în legătură cu legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *