Archive for category: Opinii

Din 9 martie, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis ca instituțiile publice și operatorii economici să analizeze şi să dispună, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii de la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu dispozițiile art. 108 -110 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, coroborate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Barbat care lucreaya de acasa.Telemunca
Telemunca este reglementată în România din 2018

Având în vedere evoluția coronavirus, dacă sunteți în această situaţie, vă atrag atenția asupra câtorva aspecte legale.

Ca să vă puteți desfășura activitatea conform Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, ar trebui să semnați un act adițional la contractul individual de muncă existent.

În cazul în care lucrați de acasă sau din alt loc, în mod voluntar și regulat, cel puțin o dată pe lună, folosind tehnologa informației și comunicațiilor, vă încadrați în Legea privind reglementarea activității de telemuncă.

Această lege vă conferă toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaților care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.

Nu veți putea fi obligat de angajator să lucrați de acasă, dacă nu doriți acest lucru. În acest caz, compania nu are dreptul de a modifica unilateral contractului individual de muncă și nici nu poate să vă sancționeze.

Companiile sunt însă încurajate să vă permită telemunca prin diverse stimulente financiare, inclusiv prin acordarea a 2.500 de lei pentru achiziția de echipamente, potrivit OUG 132/2020. De altfel, această ordonanță oferă și alte măsuri de sprijin pentru angajatori, în 2020.

Update

Pentru angajații în telemuncă, angajatorul are posibilitatea să decontez până la 400 lei pe lună, corespunzător numărului de zile din lună lucrate în regim de telemuncă. Suma este neimpozitată și nejustificată și se acordă pentru acoperirea cheltuielilor angajatului cu utilitățile (electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date), achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern.
Concret, pe lângă salariul specificat în contractul individual de muncă, cei care lucrează prin telemuncă pot primi acest beneficiu fără a fi impozitați suplimentar. Prevederea este stipulată în Legea nr. 296/2020, în vigoare din 24 decembrie 2020.
 

Vă puteți organiza programul de muncă de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil.

Angajatorul nu vă poate cere ore suplimentare, dar dacă sunteți de acord cu ele, trebuie să vă dați acordul în scris.Telemunca. În actul adițional la contractul individual de muncă existent trebuie să se menționeze:

 1.  precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 2. perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 3. locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
 4. programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 5. modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 6. responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
 7. obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 8. obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 9. măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 10. condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Angajatorul ar trebui să vă pună la dispoziție calculatoare, laptopuri sau orice alte echipamente de muncă de care aveți nevoie, dacă nu preferați să folosiți propriile echipamente.

Menționăm, de asemenea, că din punct de vedere juridic există o diferență între telemuncă, cea reglementată prin legea 81/2018 și munca la domiciliu reglementată de Codul Muncii. 

Salariații cu munca la domiciliu sunt considerați aceia care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin, potrivit Codului. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.

Așadar, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea uneia dintre variantele de muncă la domiciliu sau telemuncă, nu veți beneficia de prevederile noii legi privind acordarea unor zile libere.

Pentru că vrei să afli cum te poate ajuta contestația la executarea silită înseamnă că probabil ai primit o înștiințare de la o companie de recuperare creanțe, precum Kruk, sau ai deja conturile poprite ori ai un credit pe care nu l-ai achitat integral și te aștepți să fii notificat.

Oricare ar fi cazul, acest articol te va ajuta să îți dai seama dacă are sens să faci o contestație la executare silită, ce șanse ai să scapi de restanțe și dacă merită din punct de vedere financiar să te adresezi instanței.

bani in colivie
Contestatia la executarea silită îți poate salva banii din buzunar

Mai întâi, ar trebui să știi de ce, după mulți ani de când ai luat credit și nu ai mai plătit ratele, cineva vine să îți ceară bani.

Executarea silită este o procedură prin intermediul căreia titularul unui drept subiectiv (un creditor)recunoscut printr-un titlu executoriu, constrânge, cu ajutorul organelor competente, pe cel care nesocoteşte dreptul respectiv (un debitor) să aducă la îndeplinire prestaţia specificată în titlu (să achite datoria, spre exemplu)

Povestea sună simplist, cam așa.

Dacă ai luat un credit de la bancă sau de la o instituție financiar – bancară în perioada boom-ului economic, există șanse foarte mari să fi beneficiat de o asigurare de risc financiar sau, altfel spus, de o asigurare de credit. Foarte probabil, ai crezut că este un beneficiu acordat de bancă, pentru că așa ți-a fost prezentat. În realitate, acestă asigurare te-a ajutat atunci să iei un credit mai mare, peste posibilitățile reale, iar pe bănci le-a absolvit de riscul de neplată, în caz că devii restanțier.

Așa se explică că, la ani distanță de când ai luat acel credit, ai ajuns pe o listă de debitori ai recuperatorilor de creanțe, precum Kruk. Practic, în baza poliței pe care ai semnat-o odată cu contractul de creditare, banca a recuperat de la asigurător banii pe care tu nu i-ai mai achitat, iar asiguratorul  a vândut creanța ta unui recuperator de credit.

Acum, tot ce poți face este să iei o decizie cu privire la a contesta executarea silită sau a plăti restanțele.

Executarea silită. Întrebări la care ar trebui să știi răspunsul pentru a putea decide dacă faci contestație

Să le luăm pe rând

1.Ce presupune contestația la executarea silită

Conform legii, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. Dacă te afli în această situație, înseamnă că, în prealabil, au fost finalizate următoarele etape:

1.1 Etapele procedurii de executare silită

 • Creditorul depune o cerere de executare silită la biroul executorului judecătoresc competent
 • Executorul judecătoresc înregistrează cererea de executare și deschide un dosar de executare silită
 • Executorul judecătoresc solicită instanței încuviințarea executării silie
 • Executorul judecătoresc înștiințează debitorul. Acest lucru înseamnă că îți va comunica o copie de pe încheiere (un act), o copie a titlului executoriu și o somație de plată.
 • Trecerea la executarea silită

2. Ce șanse reale am să câștig procesul și să anulez executarea

Premisa de la care ar trebui să pornești este că există o lege care apără atât interesele debitorilor (adică ale tale, cel care ai o datorie de plată), cât și pe ale creditorilor (cei cărora ar trebui să le plătești). Nu uita însă că judecătorul este cel care are ultimul cuvânt de spus și că probabilitatea de a câștiga depinde în foarte mare măsură de situația ta particulară.

om care numara bani

2.1 Cum calculez șansele de câștig

Există mai multe motive pentru care instanța ți-ar putea da câștig de cauză, iar unele dintre ele pot fi verificate simplu, de oricine, chiar înainte de a apela la un avocat.

De menționat aici, că foarte important este și modul în care ați aflat că suneți sau veți fi executat.

Ai  găsit în cutia poștală un plic de la recuperatorii de creanțe care te-au anunțat că datoria pe care o ai față de  bancă a intrat în portofoliul lor?

Ai constatat că ți-au  fost poprite conturile bancare sau că angajatorul îți  reține bani din salariu?

Motivul 1: Prescripția

Dacă creditul este unul vechi și nu ai mai plătit ratele de mult, există șanse mari să poți contesta executarea silită motivând cererea prin împlinirea termenului de prescripție. Conform legii, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită.

Întrebarea aici este cum determini data exactă de la care să calculezi cei trei ani.

Există trei principale situații:

A: data la care ai făcut voluntar ultima plată

Poți afla această dată solicitând instituției sau persoanei de la care ai luat împrumutul desfășurătorul plăților efectuate. De asemenea, dacă știi că plăteai direct dintr-un cont bancar, poți cere băncii cu care lucrezi un extras de cont.

B: data la care a fost declarant scadent anticipat creditul

Teoretic, creditorul (persoana față de care ai datorii) ar trebui să te notifice în scris asupra faptului că datoria ta a fost declarată scadentă anticipat și că ar trebui să rambursezi dintr-o dată toată suma pe care o mai ai de achitat.

În practică, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Creditorul este obligat să te notifice cu privire la declararea scadenței anticipate dacă se menționează expres acest lucru în contractul de creditare pe care l-ai semnat cu el.

Altfel, simplul fapt că nu ai plătit ratele la timp, dă dreptul băncii sau persoanelor fizice de la care ai luat împrumutul să declare creditul scadent.

Așadar, dacă nu au primit nicio notificare prin care să fii anunțat că datoria ta a fost declarată scadentă, uită-te în contractul de împrumut semnat după clauze referitoare la obligațiile creditorului.

C. Data de la care banca sau orice altă persoană juridică sau fizică față de care ai datorii a cesionat creanța unei alte persoane fizice sau juridice

Nu există nicio dispoziție legală care să prevadă că termenul de 3 ani începe să curgă de la momentul cesiunii sau că cesiunea întrerupe aceste termen. În cazul creditelor bancare sau a celor acordate de instituții financiare nebancare, termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită începe să curgă de la data scadenței obligației de plată, iar în cazul în care există mai multe rate succesive, termenul de prescripție începe să curgă de la data ultimei rate de achitat, stabilită conform contractului.

Motivul 2 : necompetența teritorială a Judecătoriei

Dacă ai conturile poprite, înseamnă că în jocul recuperării datoriilor a intrat deja un executor judecătoresc. Pentru a te putea executa, acesta a primit în prealabil de la creditor o cerere de executare silită.

Ulterior, acesta trebuie să primească “încuviințare” de la Judecătorie (instanța de executare). Nu orice Judecătorie este însă competentă să dispună acest act.

De aceea, dacă ți-ai schimbat reședința (adresa la care locuiești efectiv) de când nu ai mai plătit ratele, există șanse mari să scapi de executarea silită. Asta chiar dacă nu ți-ai schimbat și domiciliul (adresa din buletin).

Aceasta pentru că, potrivit legii, instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data la care se sesizează executorul judecătoresc, domiciliul sau după caz, sediul debitorului.

Motivul 3 : existența unor clauze abusive în contractul de împrumut

Pentru ca cineva să te poată executa, datoria pe care o ai către acesta trebuie să fie certă (există titlu executoriu care confirmă că respectiva datorie există), lichidă (obiectul datoriei este determinat sau determinabil) și exigibilă (a ajuns la scadență). Or, dacă există suspiciuni cu privire la titlul executoriu, datoria nu mai este certă.

Iar suspiciuni pot exista atunci când vorbim despre un contract de credit încheiat cu o instituție bancară sau non-bancară pentru că acestea sunt în general de adeziune, adică nu a fost negociat între părți. Doar l-ai semnat.

Mai mult, încă sunt contracte care nu au fost puse în acord cu ordonanța de urgență din 2010 privind creditele pentru consumatori (OUG 50/2010). Așadar, ai putea avea un contract ce conține costuri interzise sau prevederi astfel formulate încât nu ai putea beneficia de ele. Spre exemplu, dacă în contractul tău scrie că trebuie să notifici banca cu 30 de zile înainte de a te afla în imposibilitate de plată , trebuie să știi că aceasta este o clauză abuzivă.

Trebuie să fii atent și la dreptul celui care ți-a dat împrumutul de a declara scadența anticipată. Acesta este a fost considerată de instanţă un drept potestativ al băncii, ceea ce a determinat anularea executării silite.

3. Cât durează un astfel de proces

Cu toate că legea prevede că dosarele privind contestația la executarea silită se judecă cu celeritate, fiind o cauză urgentă, în practică un astfel de proces poate dura câteva luni spre un an. Depinde de distanța între termenele pe care le acordă instanța și de probatoriul administrat în cauză.

4. Unde depui contestația la executare

În cazul în care dorești să mergi pe cont propriu și să contești executarea silită fără ajutorul unui avocat, trebuie să ai mare grijă unde depui contestația la executare.

Potrivit legii, aceasta se introduce la instanța de executare, adică la Judecătoria unde a cerut executorul judecătoresc “încuviințarea executării silite” despre care am vorbit anterior.

Aceasta presupunând că a identificat Judecătoria în mod corect.

În cazul în care ai fost deja poprit și ai domiciliul sau sediul în circumscripția altei curți de apel decât cea în care se află instanța de executare, poți depune contestația și la judecătoria care se află în aceeași circumscripție cu domiciliul sau sediul tău.

Spre exemplu, dacă locuiești în sectorul 5, trebuie să depui contestația la Judecătoria Sector 5. În cazul urmăririi silite a imobilelor sau a veniturilor generale ale imobilelor (chirii de exemplu) , poți depune cererea de executare și la judecătoria de la locul situării imobilului.

5. Cât te costă să faci o contestație la executare

Avocații își stabilesc în general tarifele ținând cont de următoarele principale elemente

 • complexitatea cazului

În general, avocații își taxează clienții pornind de la o estimare a numărului de ore lucrate

 • nivelul de expertiză pe care o poate oferi

Cu cât este mai experimentat și mai recunoscut în piață, cu atât tariful pe oră al avocatului este mai mare.

 • notorietatea

Un avocat celebru sau o casă de avocatură reputată va cere în principiu mai mulți bani pentru un proces.

În afară de aceste considerente, având în vedere că scopul unui proces privind contestația la executare este de a scăpa de o datorie, situațiile ar putea fi următoarele:

 1. onorariu pentru întreg procesul
 2. onorariu pentru fiecare termen în parte
 3. la primele două situații se poate adăuga un onorariu de success. Pe acesta îl veți plăti doar dacă instanța vă dă câștig de cauză și reprezintă, de obicei, un procent din suma recuperată

În afară de onorariu, ține cont că, de obicei, avocații percep un tarif și pentru consultație, acea primă întâlnire în care acesta vă ascultă cazul și vă ghidează asupra etapelor de urmat.

De asemenea, dacă situația ta presupune deplasarea avocatului, în cele mai multe cazuri acesta va cere bani în plus pentru drum și eventual cazare

Foarte important însă! Dacă avocatul îți câștigă cazul, vei putea recupera integral sau partial cheltuielile cu acesta de la partea adversă. Am detaliat anterior cum se poate face acest lucru.


 6. Cum alegi un avocat potrivit

avocat si client discutand despre executarea silita

Având la dispoziție internetul, este foarte facil acum să găsești un avocat care are experiența în procese privind contestația la executare. De asemenea, puteți apela la cercul de cunoștințe. Oricare ar fi însă metoda, fiți atenți la următoarele aspecte:

 • Caută un avocat care are experiență dovedită în cazuri similar cu al tău
 • De preferat, alege un profesionist familiarizat cu instanța la care vei depune contestația la executare
 • Dacă ai deja o listă scurtă, află cât mai multe despre ei de pe site-ul propriu, rețelele de socializare sau forumuri
 • Odată ce te-ai decis să stabilești și primele întâlniri, ar trebui să iei în considerare următoarele:
 • Un avocat ar trebui să fie un foarte bun comunicator. Așteaptă-te să îți răspundă amănunțit la toate întrebările.
 • Ai grijă la ce îți promite. Nu uita că decizia este, de fapt, în mâna judecătorului. O șansă de câștig de 100% este o minciună!
 • Nu angaja un avocat care dă dovadă de lipsa eticii profesionale. Dacă te învață să minți, atunci sigur nu este o alegere potrivită.
 • De la o primă întâlnire cu un avocat ar trebui să pleci cu o schiță a planului de bătaie pentru soluționarea problemei tale. Dacă ți se pare potrivit, o să te cheme la o consulare și o să îți ceară mai multe acte. În timpul consultației, este în regulă dacă îți spune că are nevoie să studieze mai amănunțit dosarul tău sau diverse legi ori jurisprudență. Înseamnă că tratează individual fiecare caz în parte.
 • Pentru a putea susține cazul tău în fața unei instanțe, un avocat ar trebui să fie convingător și logic.
 • Fii atent dacă personalitatea lui se potrivește cu a ta. Unii avocați sunt calmi și raționali în timp ce alții sunt panicarzi sau extrem de agitați. Empatia este iar o însușire de care ar trebui să dea dovadă.
 • Un alt indiciu care te-ar putea face să angajezi sau nu un avocat este felul în care pune problema banilor (onorariu). Ar trebui să îți explice foarte clar cum te va taxa: pe întreg procesul, pe etape procesuale, dacă vrea un procent din suma recuperată sau o taxă fixă de succes.

7. Ce se întâmplă cu executarea pe parcursul procesului

Dacă te-ai decis să contești executarea silită, ar trebui să știi că aceasta se poate suspenda până la finalizarea procesului. Dar trebuie să soliciți acest lucru instranței care va judeca și contestația la executare.

Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau printr-o cerere separată.

De asemenea, în funcție de situația ta particulară, este posibil să trebuiasă să plătești o cauțiune pentru a putea beneficia de suspendarea executării pe parcursul procesului.

8. Ce se întâmplă dacă o să câștigi procesul privind contestația la executare

Odată cu admiterea contestației la executare, judecătorul va dispune anularea executării.

9. Ce se întâmplă dacă nu câștigi procsul privind contestația la executare

Dacă judecătorul îți respinge contestația la executare, trebuie :

 1. să plătești suma datorată
 2. să achiți despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, dacă cere creditlorul
 3. să îți asumi pierderea cauținii, în situația în care ai plătit una pentru a-ți fi suspendată executarea pe parcursul procesului Aceasta  va intra în contul datoriei tale.
 4. să suporți cheltuielile cu judecata ale creditorului

9.1 Executarea silită în cazul debitorului fără bunuri

Executarea silită încetează dacă nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri. Vei ști că executarea silită s-a încheiat atunci când vei primi de la executorul judecătoresc o“încheiere”, adică un document prin care motivează încheierea executării silite.

10. Cum recuperez cheltuielile de judecată, în caz de câștig

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, regula este simplă. Cine pierde plătește, cu condiția ca cel care câștigă să ceară cheltuielile de judecată.

Cererea privind obligarea părții adverse la plata cheltuielilor de judecată se poate face:

 • odată cu cererea de chemare în judecată
 • pe cale separată, dacă în instanță, înainte de închiderea dezbaterilor în fond, se face o precizare în acest sens

Ce cheltuieli de judecată se pot recupera

onorariul avocatului (parțial sau integral)

taxa judiciare de timbru

onorariul experților și specialiștilor, dacă au fost numiți să se pronunțe

cheltuielile martorilor

eventuale pierderi generate de necesitatea prezenței la proces

cheltuielile de transport și cazare, dacă pot fi puse în legătură cu procesul

11.Termen de apel la contestația de executare

Hotărârea instanței privind contestația la executare poate fi atacată numai prin apel, în termen de 10 zile de la comunicare.


De anul trecut, spălarea banilor a devenit sau ar fi trebuit să devină subiect de discuție pentru aproape orice manager de companie, fie ea mare sau mică. Motivul este intrarea în vigoare a Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Pentru că guvernele trebuie să stopeze acest fenomen infracțional cu efecte extrem de nocive la nivel mondial, companiile trebuie să își creeze niște proceduri interne. Altfel, începând cu 17 ianuarie, pot primi amenzi de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Spalarea banilor
Spălarea banilor în 2020-companiile trebuie să elaboreze proceduri interne

Cum elaborezi procedurile interne privind combaterea spălării banilor. 10 elemente cheie

1. Personalizarea

Procedura privind prevenirea spălării banilor setează cadrul, principiile și regulile de protecție a companiei în fața unor eventuale acțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului (o să le denumesc SB-FT) prin intermediul serviciilor puse la dispoziția clienților acesteia. De aceea, trebuie să fie una personalizată fiecărei companii în parte.

2. Relația cu clienții

Ca parte esențială a unei gestionări prudente a riscului de expunere la spălarea banilor, trebuie să creezi proceduri de acceptare a clienților. Acestea reglementează desfășuarea procesului de identificare, acceptare și monitorizare a clientelei Scopul aici este de a reduce riscul reputațional, îmbunătățirea calității portofoliului de clienți și reglementarea managementului datelor solicitate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), conform prevederilor legale.

3. Impactul asupra angajaților

Cunoașterea și aplicarea corespunzătoare a procedurii privind combaterea spălării banilor constituie un proces în care este implicat întregul personal al companiilor. Legislația privind SB-FT are implicații și asupra personalului, în sensul că trebuie desemnată o persoană pe linia SB-FT în relația cu Oficiul pentru Spălarea Banilor. Restul angajaților care au relații cu clienții trebuie instruiți periodic cu privire la SB-FT. Acestia trebuie sa notifice Oficiul in cazul in care au suspiciuni in legatura cu tranzactiile clientilor.

4. Confidențialitatea

Numele clienților și tranzacțiile efectuate de aceștia sunt considerate informații confidențiale, iar dezvăluirea lor către terțe persoane poate fi făcută numai în anumite situații specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5. Abordare pe bază de risc

Atunci când elaboezi și implementezi procedura privind combaterea spălării banilor, trebuie să încadrezi orice client nou, dar și pe cei existenți, într-una dintre următoarele clase de risc SB-FT: risc scăzut, risc mediu, risc mare.

6. Evaluarea clienților

Procedurile și sistemele de clasificare a clienților intră, de asemenea, în sarcina companiilor ce intră sub incidența Legii 29/2019. De aceea, va trebui să stabilești criteriile ce vor sta la baza elaborării unui scoring, cu scopul de a evalua fiecare client în parte.

7. Identificarea beneficiarului real al tranzacțiilor

Trebuie să identifici și să verificați beneficiarul real al tranzacțiilor. Cel mai simplu si sigur mod este de a solicita clientului un extras din registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Comerțului (pentru societăți, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale), Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru fiducii) sau Ministerul Justiției (pentru asociații și fundații).

De altfel, toate societățile au obligația să depună o declarație privind beneficiarul real. Un model al declarației privind beneficiarul real al persoanelor juridice poate fi descărcat de aici

8.Tranzacțiile neobișnuite

Procedura mai trebuie să includă metodele de detectare a tranzacțiilor neobișnuite și măsurile suplimentare pe care trebuie să le iei în astfel de cazuri.

9.Țara de origine a clienților

În situația unor relații de afaceri și tranzacții care implică clienți din alte țări, agențiile imobiliare trebuie să definească și să aplice măsuri suplimentare.

10. Notificarea tranzactiilor către Oficiu

În cazul în care persoana desemnată are suspiciuni în legătură cu tranzacțiile clienților sau atunci când operațiunile acestora depășesc anumite valori stabilite prin lege, trebuie notificat Oficiul.

În concluzie, nu neglija această procedură pentru că, dacă te afli sub incidența Legii 129/2019, riști amenzi usturătoare.

Dacă ai o firmă și ești supus obligației de înregistrare în registrul comerţului, anul acesta trebuie să mai depui o declarație – cea privind beneficiarul real al persoanelor juridice. Trebuie înregistrată nu mai târziu de 1 noiembrie 2020! Dacă nu te conformezi, riști amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Această nouă obligație este o urmare a intrării în vigoare a Legii  pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Legea 129/2019).

Calculator de taxe
Declarația privind beneficiarul real al persoanelor juridice trebuie depusă începând cu anul acesta

 

Cum depui declarația privind beneficiarul real al firmelor

 • Declarația privind beneficiarul real al persoanelor juriduce se depune, prin reprezentantului legal, la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea . Aceasta pentru că Registrul beneficiarilor reali este ținut de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
 • Cererile de înregistrare  se pot depune la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Dacă trimiți în format electronic, trebuie să aibă semnătura electronică extinsă.
 • În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Când trebuie să depui declarația privind beneficiarul real al firmelor

Update 1

Guvernul a amânat termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real


Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr 195/16.03.2020. Pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații. Decizia este prevăzută în OUG 29/2020.

Update 2

Guvernul a amânat din nou termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real


Potrivit art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 noiembrie 2020. În termenul prevăzut, declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.

Anul acesta, pentru că legea tocmai a intrat în vigoare, persoanele juridice înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii( 21.07.2019) vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2020, conform ultimelor modificări generate de pandemia cu noul coronavirus.

În rest, există  trei posibilități, după caz:

 • anual

în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale

în termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real

 • la înmatriculare

printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, vei depune și declarația privind beneficiarul real

Cine nu depune declarația privind beneficiarul real al firmelor

Conform legii, nu depun această declarație:

 • regiile autonome,
 • companiile şi societăţilor naţionale,
 • societăţile deţinute integral sau majoritar de stat

Ce riști dacă nu depui declarația privind beneficiarul real al firmelor

Dacă administratorul societății nu a depus declarația în termenul legal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţilor sale teritoriale sau Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin agenţi constatatori proprii pot constata că ai săvârșit o contravenție și te pot sancţiona cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Mai mult, dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul legal al societății tot nu a  depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii . Aceasta cu mențiunea că  dizolvarea poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.

Un model al declarației privind beneficiarul real al persoanelor juridice poate fi descărcat de aici

Acest articol a fost up-datat în data de 21.03.2020 și în data de 1.07.2020

Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere din cauza faptului că nu a luat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Data limită până la care statul român ar fi trebuit să transpună normele cuprinse în această Directivă era 10 ianuarie 2020. În consecință, dacă în termen de 2 luni România nu va oferi un răspuns satisfăcător cu privire la demersurile pe care trebuie să le facă pentru transpunerea Directivei în legislația națională, Comisia poate decide să ne trimită aviz motivat, un pas care ne apropie și mai mult de infringement.

spalarea banilor

Implementarea noii Directive privind combaterea spălării banilor va presupune proceduri noi pentru companii

“Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidențiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE.

Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare și supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea și a asigura protecția sistemului financiar.  Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp și le încurajează să facă acest lucru de urgență, ținând seama de importanța acestor norme pentru interesul colectiv al UE”, a anunțat Comisia.

Într-o situație similară se află și  Cipru, Ungaria, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania.

România de abia a implementat vechea Directivă privind combaterea spălării banilor (Directiva UE 2015/849) pe care a transpus-o prin Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea 129/2019) care a intrat în vigoare în data de 21 iulie anul curent.

Noua directivă privind combaterea spălării banilor- noi reglementări referitoare la monedele virtuale

A-5-a Directivă privind combaterea spălării banilor a fost publicată în data de 30 mai 2018 și vine în completarea anterioarei Directive pe această temă (849/2015) ce a avut  termen-limită de transpunere data de 26 iunie 2017. Schimbările vin din mai multe motive, printre care:

 • Recentele atacuri teroriste care au fost posibile prin anumite tipuri de finanțări pe care instituțiile abilitate nu au reușit să le descopere la timp
 • Anumite servicii de tehnologii moderne au devenit din ce în ce mai populare ca sisteme financiare alternative, dar au rămas în afara  domeniului de aplicare a legislației comunitare
 • Furnizorii implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele desemnate ca având curs legal și moneda electronică ale unei țări, acceptate ca mijloc de schimb în țara emitentă), precum și furnizorii de portofele digitale nu au nicio obligație stabilită de Uniune să identifice activitățile suspecte
 • Anonimatul monedelor virtuale permite posibila utilizare abuzivă a acestora în scopuri criminale

Directiva a-5-a privind combaterea spălării banilor poate fi consultată integral aici

 

 

In organigrama companiilor vor aparea ofiterii de conformitate cu responsabilitati pe linia combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

ASF a aprobat un Regulament prin care companii din asigurări, pensii și piața de capital (entități reglementate) vor fi obligate să strângă informații amănunțite despre clienți și să crească vigilența la angajare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat, pe 27 noiembrie 2019, Regulamentul privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorsmului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF (Regulament 13/2019).

Modificări față de proiectul inițial

Spre deosebire de proiectul care a fost pus în dezbatere publică, ASF a lărgit sfera persoanelor ce pot exercita funcția de ofițer de conformitate. Acesta poate fi numit din rândul conducerii superioare, a controlului intern dacă acesta are funcție de conducere de rang superior, sau poate fi o altă persoană cu funcție de conducere cu atribuții specifice în materia spălării banilor sau a finanțării terorismului, subordonată direct consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

Regulamentul are impact direct asupra modului în care aceste companii își selectează angajații și introduce obligativitatea numirii unui ofițer de conformitate. Acesta, împreună cu toate persoanele desemnate pe linia spălării banilor, trebuie să beneficieze de formare profesională continuă privind tehnicile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului ori de câte ori este nevoie. Nu trebuie să se depășească însă un interval de 2 ani între sesiunile de informare.

Vigilență maximă la angajare

Aceasta mai ales că entitățile reglementate trebuie să verifice cel puțin o dată pe an toate persoanele cu responsabilități în aplicarea măsurilor prevăzute în norma internă privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului pentru a se asigura de faptul că sunt pregătite în mod adecvat și cunosc atribuțiile ce le revin.

Totodată, entitățile aflate sub supravegherea ASF trebuie să modifice fişele de post ale angajaţilor prin includerea atribuţiilor concrete ce le revin în ceea ce priveşte aplicarea normelor prevenire și combatere a spălării banilor.

Referitor la procesele de recrutare, Regulamentul ASF prevede faptul că trebuie să se asigure un screening al candidaților inclusiv în ceea ce privește reputația acestora, în afară de competența pe care trebuie să o dovedească.

Tot în legătură cu legislația privind spălarea banilor (Legea 129/2019), amintim că până în data de 17 ianuarie 2020, aproximativ 100.000 de companii trebuie să finalizeze o serie de proceduri interne prin care prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare a banilor. Pașii pe care trebuie să îi urmeze pot fi consultați aici

[maxbutton id=”1″ ]

Peste 100.000 de societăți* din România  riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează până în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare a banilor. În data de 17 ianuarie 2020, expiră termenul de grație prevăzut în Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea 129/2019) care a intrat în vigoare în data de 21 iulie anul curent.

Strategie de business

Printre societățile vizate se numără cazinouri, case de pariuri, firme de consultanță de afaceri, fiscală sau de audit, agenți de plată, bănci, instituții financiare nonbancare, companii de asigurare, intermediari pe piața de capital, societăți de administrare a investițiilor.

Sancțiunile pentru neconformarea la prevederile Legii 129/2019 pot fi acordate atât pe persoană fizică, în limita a 25.000 de lei precum și pe persoană juridică, amenda maximă putând reprezenta 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată. Sancțiunile și măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere și altor persoane fizice responsabile de încălcarea legii.

În cazul instituțiilor financiare, altele decât cele supravegheate de Banca Națională a României, dacă fapta este ravă, repetată, sistematică sau o combinație a acestora, fără a fi săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, limitele superioare ale amenzilor se majorează cu 5 milioane de lei.

 Elaborarea procedurilor prin care companiile vizate pot preveni și combate infracțiunile de spălare a banilor presupune un proces complex care trebuie să pornească de la întelegerea cerințelor legale, în care sunt implicate echipe din mai multe domenii de activitate. Companiile vor fi nevoite  să ia în calcul  o creștere a costurilor de conformare cauzată de implicațiile la nivel  de legal, IT, resurse umane și timp alocat.

Ce trebuie să facă companiile

Pentru a evita sancțiunile impuse de legea spălării banilor actualizată în 2019, companiile mai au la dispoziție aproximativ două luni de zile pentru conformare. În acest timp, ar trebui să facă următoarele demersuri principale:

 1. Dezvoltarea de metodologii proprii prin care să identifice şi să evalueze riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei, serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate.Mai exact,trebuie definit modul în care firmele care intră sub incidența Legii 129/2019 monitorizează clienții, detectează și raportează infracțiunile financiare autorităților relevante. Evaluarea riscului trebuie să se realizeze ținând cont de o multitudine de variabile care vor influența într-un final și măsurile preventive pe care compania le consideră adecvate.
 2. Proceduri interne pentru a ști cum identifici posibilele fraude

Odată evaluat riscul, companiile trebuie să-și creeze sisteme cu ajutorul cărora să poată identifica prompt orice activitate asociată spălării banilor. Acest lucru presupune colectareade informații despre surselede finanțare ale clienților, scopul relației de afaceri și beneficiarul real al clientului. Această colecție de informații se realizează pe măsură ce un client nou este identificat și legitimat și trebuie reevaluat pe

Calendar

riodic. Noutatea constă în faptul că legea permite societăților să își stabilească propriile modele de evaluare și periodicitatea aplicării lor, având totodată obligația de a demonstra autorităților că măsurile adoptate sunt eficiente.

Clienții primesc un rating inițial de risc și ceea ce sunt cunoscuți ca „factori de risc prohibitivi”. Aceştia din urmă sunt daţi de statutul de persoană expusă public, ştiri negative ori provenienţa dintr-o ţară neconformă cu regulile europene de spălare a banilor şi finanţarea terorismului. Dacă unul dintre factorii de risc prohibitivi este aplicabil, ratingul final de risc al clientului trece automat la nivel ridicat, iar ratingulde risc al clientului va fi anulat. Dacă nu se aplică niciun factor prohibitiv, ratingul final de risc al clientului este același cu ratingul inițial de risc.

 1. Implicaţiile la nivelul personalului

Nu în ultimul rând, proiectul prevede și măsuri privind resursele umane care vor fi implicate în procesele de prevenție și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Mai exact, societățile sunt obligate să desemneze unul dintre directorii societăţii în funcţia de ofiţer de conformitate. Acesta va trebui să coordoneze și să implementeze politicile și procedurile interne pentru aplicarea dispozițiilor legale.De asemenea, societățile vor trebui să asigure proceduri de protejare a persoanelor desemnate, a ofițerului de conformitate și a angajaților care raportează încălcări ale legislației. Totodată, companiile sunt obligate să creeze mecanisme interne de raportare de către angajații proprii a situațiilor ori suspiciunilor în legătură cu acte şi fapte de spălare a banilor sau de nerespectare a legislației incidente în vigoare sau a procedurilor interne.

* Calcul bazat pe obiectul principal de activitate al societăților, conform informațiilor publice

În contextul schimbării Guvernului, am remarcat că una dintre cele 10 măsuri promise de PNL a fi luate imediat ce ajung la guvernare este abrogarea Legii 169/2017, cunoscută publicului sub denumirea de legea recursului compensatoriu.

V-aş reaminti că această lege a fost adoptată după ce, în aprilie 2017, România a fost condamnată la CEDO în cauza REZMIVEȘ şi alţii c. ROMÂNIA, o hotărâre pilot care are ca obiect supraaglomerarea penitenciarelor şi celelalte condiţii necorespunzătoare de detenţie.Ca urmare a acestei hotărâri, în ianuarie 2018, Guvernul României a comunicat Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei un plan de măsuri pentru rezolvarea problemelor privind supraaglomerarea şi condiţiile necorespunzătoare de detenţie (2018-2024).

Măsura ar putea fi calificată doar populistă având în vedere că opinia publică a reacţionat vehement, de mai multe ori, în cazul în care beneficiarii legii au săvârşit noi infracţiuni după ajungerea prematură în libertate.

Rea sau bună, abrogarea legii recursului compensatoriu trebuie compensată cu soluţii alternative de reducere a aglomerării din penitenciare şi recompensarea deţinuţilor pentru condiţiile necorespunzătoare de deţinere. Cu atât mai mult cu cât construirea de noi locuri şi modernizarea celor vechi sunt măsuri de durată.

Este necesar a fi găsit un echilibru între siguranţa, viaţa, sănătatea şi proprietatea cetăţenilor şi protecţia deţinuţilor împotriva tratamentelor inumane ori degradate.

Rămâne de văzut cum va rezolva politicul acest cartof fierbinte.

Eu cred că ar trebui să relansăm în opinia publică întrebarea: care ar fi politica penală corectă?