Domenii

Îţi oferim soluţia corectă. Ce îţi propunem ţie, am folosi şi noi

Conlucrările pe care le-am stabilit cu alţi avocaţi ne permit să vă oferim, într-o arie largă de domenii, soluții corecte la care se poate ajunge numai prin atenție la detalii, documentare aprofundată și cercetare legislativă.

Pieţe de capital

Înţelegerea mecanismelor pieţei de capital, a dinamicii afacerilor şi a impactului deciziilor juridice asupra altor arii ale business-ului ne permit să oferim un serviciu care combină asistența juridică cu consultanța strategică din alte discipline. Conformarea cu reglementările la nivel global apare ca una dintre cele mai mari provocări ale departamentelor juridice de astăzi, pe lângă nevoia de a realiza mai multe cu resurse mai puține.

Lucrând anterior în cadrul industriei, putem să implementăm soluții practice și eficiente pentru clienții noștri, fie că vorbim despre operaţiuni corporative, schimbări ale acţionariatului, fie despre creare şi înregistrare de instrumente financiare ori despre pieţe reglementate sau sisteme alternative. Furnizăm servicii integrate pentru emitenți, firme de investiţii, societăţi de administrare a investițiilor şi investitori.

Creditare şi finanţare

Fie că aveţi idei noi de business, fie că doriţi să vă dezvoltaţi afacerea, obținerea capitalului în cele mai bune condiții este esențială pentru a preveni un eșec. Cu expertiză remarcabilă în aria finaciară, asigurăm asistenţă juridică în obținerea celor mai eficiente mijloace de finanțare, de la credit bancar, împrumuturi sindicalizate, finanţări structurate, securitizare, la business angels sau fonduri de investiții.

Sprijinim clienţii în elaborarea și negocierea acordurilor de creditere complicate, redactarea de opinii legale referitoare la documentele tranzacției, reprezentare în legătură cu autoritățile competente în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a instrumentelor de securitizare. Totodată, asigurăm asistenţă juridică și reprezentare în litigiile inițiate împotriva instituțiilor de credit în legătură cu executarea contractelor bancare.

Asigurări şi accidente

Într-un mediu extrem de reglementat și sofisticat, participanții la piață beneficiază de experienţa noastră complementară, de cunoaștere a industriei și de expertiză în domenii practice relevante pentru acest sector. Această combinație de capabilități și resurse generează soluții sofisticate și adaptate, care iau în considerare întotdeauna realitățile comerciale, inclusiv tendințele industriei asigurărilor, precum și nevoile specifice ale fiecărui client.

Totodată, în zilele noastre, asiguarea este percepută ca o industrie complexă care oferă o mare varietate de produse şi servicii ce vin în sprijinul indivizilor, familiilor şi organizaţiilor. Indiferent de măsurile luate pentru evitare sau prevenire, dauna – dacă se întamplă – presupune distrugeri materiale sau financiare care trebuie plătite de cineva şi acest lucru se poate obţine numai cu ajutorul asigurării. Oferim asistenţă indiferent de domeniul în care a fost asumat riscul ce s-a produs: bunuri, transporturi, clădiri, echipamente, profesie etc.

Afaceri şi profesionişti

Punctul nostru de plecare este întotdeauna înțelegerea profundă a obiectivelor de afaceri, strategice și economice ale clientului nostru. Ne concentrăm asupra tuturor aspectelor esențiale pentru a asigura satisfacția clientului.

Serviciile noastre acoperă asistenţă juridică generală în legătură cu aspecte de guvernanţă corporativă, redactare a documentelor societare precum acte constitutive şi hotărâri ale organismelor de conducere relevante, participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative, protejarea acționarilor, aspecte privind capitalul social și finanțarea corporativă, elaborarea politicilor interne ale societății și implementarea strategiilor corporatiste, dar și înființarea de societăţi comerciale și organizații non-profit, divizări și restructurări.

Proprietate intelectuală

Când proprietatea intelectuală este atuul principal pentru afacerea ta, ai nevoie de o echipă de avocați care să înțeleagă cum se îmbină strategiile juridice cu cele de afaceri, astfel încât scopurile de business să fie atinse iar afacerea să prospere. Reprezentăm companii de tehnologie și alți proprietari de proprietate intelectuală în fiecare etapă a activității. Ca avocați care reprezintă afacerile și interesele de afaceri ale persoanelor fizice, înțelegem nevoile și obiectivele dvs. unice legate de proprietatea intelectuală și strategia de afaceri în general. Fondatorii, inventatorii, investitorii și echipele de management ne aleg datorită cunoștințelor noastre despre piețele de capital și finanțe, pasiunea pe care avem pentru sectorul tehnologiei și cunoştinţele despre structurarea și negocierea tranzacțiilor. De la redactarea de programe software, tehnologie sau alte astfel de licențe de proprietate intelectuală, până la negocierea acordurilor care ajută proprietarul proprietății intelectuale să extragă o valoare semnificativă din activ, avocații noștri tehnologici oferă clienților experiență substanțială pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor de afaceri imediate și pentru a anticipa mai larg punerea în aplicare și aspecte conexe.

Protecţia datelor

Legea privind protecția datelor este o problemă care nu poate fi ignorată, în special având în vedere drepturile și obligațiile îmbunătățite prin Regulamentul general de protecție a datelor (GDPR). Acesta reafirmă și îmbunătățește, uneori în mod semnificativ, drepturile cetățenilor și consumatorilor de a accesa datele lor electronic, de a le corecta sau șterge și de a examina procesarea datelor. Sancțiunile potențiale pentru neconformitate au crescut de asemenea brusc, necesitând aplicarea unei evaluări și a unei proiectări corespunzătoare pentru colectarea datelor și o notificare rapidă în cazul în care datele sunt pierdute.

Ne sfătuim clienții cu privire la modul în care pot atinge cel mai bine obiectivele strategice în timp ce respectă un regim de reglementare în evoluție. Putem evidenția lacune în ceea ce privește respectarea și să explicăm cum să implementăm politicile și procedurile necesare, precum și să ne ocupăm de orice incidente care pot apărea. Echipa noastră de protecție a datelor cuprinde persoane dintr-o gamă largă de discipline astfel încât fiecare strategie de protecție a datelor va fi unică pentru activitatea sau situația personală dată. Primul pas este o conversație cu echipa noastră.

Muncă şi securitate socială

Angajatorii au în foarte multe cazuri nevoie de suport juridic pentru a putea aplica un management preventiv al forţei de muncă. Scopul nostru este de a identifica problemele și de a diminua riscurile declanşării vreunui conflict de muncă, fie ele individuale sau colective. Serviciile noastre variază de la consilierea echipelor de management până la redactarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, a contractelor de management, asistenţă cu privire la aspecte de dreptul muncii în cadrul unor proiecte de fuziuni şi achiziții, externalizări, detaşarea membrilor conducerii executive a societăţilor, beneficii şi pensii ale salariaților, programe de concediere şi scheme de retragere voluntară.

Echipa noastră proiectează și formulează strategii, politici și reprezentări astfel încât clientul să obţină o gestionare responsabilă a resurselor umane care să asigure o dezvoltare fiabilă, sigură și eficientă a inițiativelor sale de afaceri.

Fiscalitate

Într-un mediu economic instabil, guvernat de o legislaţie stufoasă şi în permanenţă modificare ca cel din România, a respecta în totalitate litera legii poate deveni extrem de dificil. Pentru a vă putea gândi liniştiţi la creşterea propriului business, puteţi lăsa povara fiscalităţii în seama noastră. Având dublă specializare, în economie şi drept, putem oferi cele mai bune soluţii la probleme pe care le întâmpinaţi.

Fiind buni cunoscători ai subtilităţilor legale ce ţin de tranzacţiile din mediul de afaceri, de cerinţele şi oportunităţile fiscale, putem oferi soluţii la probleme generate de impozite şi taxe, cu privire la structurarea a numeroase tipuri de tranzacţii corporative şi financiare sau planuri de stock options, ori alte chestiuni fiscale în vederea maximizării avantajelor fiscale, dar şi pentru eficientizarea şi optimizarea tuturor tipurilor de activităţi. De asemenea, o componentă importantă o reprezintă regulile FATCA şi CRS.

Contencios administrativ

Materia contenciosului administrativ se referă la situaţiile conflictuale care pot deriva din relaţia unei persoane fizice sau juridice cu autorităţile sau instituţiile ce exercită atribuţiuni de putere publică. Indiferent care ar fi natura problemei cu autorităţile, noi vă putem acorda consultanţă juridică în redactarea şi înaintarea oricăror cereri către acestea, fie că este vorba despre ANAF, primărie, Administraţia Fondului pentru Mediu, ANPC, ANSVSA etc. De asemenea, vă putem asista în demersurile cu aceste instituţii, pe perioada controalelor, vă putem ajuta să remediaţi erorile ce pot decurge din relaţia cu ele, până în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal, în toate fazele procesuale.

Restructurare şi insolvenţă

Insolvența este o circumstanță nefericită care nu ocoleşte nicio industrie. De aceea am reunit o echipă multidisciplinară cu experiență în insolvență, corporații, construcții și litigii pentru a face față tuturor aspectelor procesului de insolvență. Asistăm și reprezentăm companiile pe parcursul procedurilor de restructurare, fie că este vorba despre procedura insolvenței, fie despre un plan de reorganizare.

De asemenea, cu sprijinul avocaţilor cu care conlucrăm, oferim clienților servicii complete în etapa pre-insolvenței, în procedurile de prevenire, în deschiderea procedurilor judiciare și administrarea acestora, în reorganizarea judiciară, faliment, lichidare judiciară sau voluntară.

Executare silită

Obligaţiile – fie că se nasc în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, fie că rezultă din alt titlu executoriu prevăzut de lege – nu sunt întotdeauna executate benevol, caz în care cel îndreptăţit se vede nevoit să apeleze la forţa coercitivă a statului. Serviciile în domeniul executării silite se adresează atât creditorilor, cât şi debitorilor.

În calitate de creditor, dacă ai o creanţă de recuperat, te putem spijini prin notificarea debitorilor, alegerea birourilor de executori, constituirea dosarului de executare silită şi a cererii de executare, precum şi prin asistență si reprezentare în fața instanței.

În calitate de debitor, dacă te afli în situaţia de a avea datorii restante la bănci, furnizori, persoane fizice sau juridice cu care ai încheiat diverse contracte, te sprijinim în procesul de anulare a executării silite, formulând contestaţii şi asigurând asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor.

Drept penal

În România, evoluția fenomenului infracțional este o consecință a impactului problemelor economico-sociale grave, afectând atât indivizii cât și companiile. De aceea, serviciile noastre includ consultanţă pentru companii în prevenirea faptelor de natură penală, prin oferirea de opinii juridice și redactarea de memorandumuri înainte de derularea unor operațiuni comerciale. Suntem la curent cu investigații pe piețele financiare, oferindu-ne expertiza pentru a ghida clienții noștri prin intermediul unor reglementări dificile care implică infracțiuni corporative și comerciale de valoare şi complexitate mai mare. Abordarea noastră cuprinde planificarea strategică, revizuirile profunde și tehnice ale probelor și controlul exigent al acuzațiilor aduse clienților noștri. Înțelegem, de asemenea, ceea ce îi face pe oameni să acţioneze și folosim toate instrumentele legale în beneficiul clienților.

Dacă vă confruntați cu o problemă penală, fie că este vorba despre infracțiuni financiare, tehnologice, corupție sau AML, depunem toate eforturile pentru a vă spijini. Clienţii noştri beneficiază de asistenţă și reprezentare în litigii penale din faza de urmărire penală, cameră preliminară, judecată și până în faza de executare a pedepselor. De asemenea, serviciile includ și pregătirea și încheierea unor importante tranzacții civile pentru a soluționa în mod amiabil latură civilă a dosarelor penale.

Drepturile omului

Din perspectiva tratatelor internaţionale şi a constituţiei, toţi oamenii trebuie să fie trataţi corect, egal și cu demnitate. Drepturile omului se bazează pe idei fundamentale din legislația română, a statului de drept, egalitatea în fața legii și libertatea fiecărui cetățean. Oferim suport juridic tuturor celor care doresc să își protejeze drepturile, să le exercite, precum și celor care doresc să obțină despăgubiri pentru încălcarea acestora de către stat. Ne asigurăm că statul îşi exercită puterea numai în conformitate cu regulile de drept. În situaţia încălcării drepturilor de către stat, cetăţenii români au dreptul de a se adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Odată învestită, Curtea se bucură de plenitudine de jurisdicţie şi poate examina toate problemele de fapt şi de drept puse de soluţionarea unei cauze. În situația în care Curtea decide că ați fost victima unei încălcări, vă poate acorda „o satisfacție echitabilă”, care constă într-o sumă de bani drept compesanție pentru anumite daune suferite, dar şi calea revizuirii hotărârii instanţei naţionale. Cabinetul nostru vă poate asigura studiul oricărui dosar în vederea identificării unor aspecte ce pot face obiectul sesizării Curții Europene, cu scopul de a obţine remedierea consecințelor negative ce subzistă ori a acordării unei satisfacții pecuniare echitabile.

Viaţa privată şi demnitate

Demnitatea umană a fost percepută, de-a lungul timpului, ca o noțiune eminamente morală, filosofică sau religioasă. În prezent, aceasta a dobândit statutul de normă juridică obligatorie, deseori menționată drept piatra de temelie a construirii drepturilor omului. Datoria de a respecta demnitatea fiecărui individ este declarată solemn de numeroasele declarații și legi internaționale, precum și de constituțiile naționale și de statutul drepturilor.

Orice individ are dreptul la onoare, demnitate, reputaţie, imagine, viaţă privată, la libera exprimare, iar, odată ştirbite, consecinţele pot fi nefaste. Astfel, orice persoană căreia i-au fost încălcate aceste drepturi poate cere instanței judecătorești interzicerea săvârșirii faptei respective (dacă fapta este pe cale să se producă), încetarea și interzicerea pentru viitor (dacă fapta a început în trecut și durează încă), sau constatarea caracterului ilicit al faptei săvârșite (dacă efectul ei negativ durează în continuare). Totodată, aceeași persoană poate cere instanței despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul (chiar dacă nu este material) care i-a fost cauzat.

Relaţii de familie şi succesiuni

Speţele de dreptul familiei, considerabil mai mult ca alte categorii de litigii, au o componentă intimă-emoțională foarte accentuată. Familia este acolo unde omul își găseste pacea, astfel că orice eveniment nefericit care tulbură liniștea unui cămin trebuie abordat cu extrem de mare grijă și tact. De aceea, cunoștințele solide trebuie să fie dublate de calități profesionale și umane cum sunt luciditatea în abordare, empatia față de situația clientului. Fie că vă confruntați cu un divorț, exercitarea autoritătii părintesti sau un partaj al bunurilor, fie că trebuie să impărţiţi averea cu rudele, aveți nevoie de un specialist care poate oferi cele mai bune soluții. O componentă importantă o constituie consultanța juridică în legătură cu încheierea convențiilor matrimoniale, modificarea și lichidarea regimului matrimonial. De asemenea, asigurăm consultanţă juridică și reprezentare în materia moștenirii legale și testamentare, strâns legată de problematica raporturilor patrimoniale de familie. Ne ocupăm de clienții noștri cu maximă discreție, oferind suport juridic în chestiuni controversate legate de dreptul familiei, având ca priorităţi grija pentru nevoile și viitorul dvs.